Son Yayınlar

Çarmıhtan İndiriliş "The Descent from the Cross" - Rubens
Gelin "La Mariée" - Chagall
Kulağı Sargılı Otoportre "Self-Portrait with Bandaged Ear" - Van Gogh
Marat'nın Ölümü "The Death of Marat" - David
Dünyevi Zevkler Bahçesi "Garden of Earthly Delights" - Bosch
Bir Narın Etrafında Uçan Arının Sebep Olduğu Rüyadan Uyanmadan Bir Saniye Öncesi "One Second Before the Awakening from the Dream Caused by the Flight of a Bee around a Pomegranate" - Dalí
Masumların Katli "Massacre of the Innocents" - Rubens
Danaë - Klimt
Europa'nın Kaçırılışı "The Rape of Europa" - Rembrandt
Jüpiter ve Io "Jupiter and Io" - Correggio
Venüs ve Mars "Venus and Mars" - Botticelli
Sis Denizinin Üzerindeki Gezgin "Wanderer above the Sea of Fog" - Friedrich
Sodom'dan Kaçan Lut ve Kızları "Lot and His Daughters Leaving Sodom" - Reni

Sanata Başla! / Start Art! Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Tema resimleri caracterdesign tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.
Published By Gooyaabi Templates