Son Yayınlar

Horas'ların Yemini "Oath of the Horatii" - David


Horas'ların Yemini konusunu Roma tarihinden alır. Roma ve Alba Longa şehirleri arasında sonu gelmeyen bir çekişme söz konusudur. Bu çekişmeye son vermek için Romalı Horatius ailesinden üç kardeş ile Alba Longalı Curiatius ailesinden üç kardeş birebir düello yapmaları için seçilirler. Resimde üç Horatius kardeşin (Horatii) düşmanı yeneceklerine dair silahlarını - kılıçları - selamlayarak yemin etme anını görürüz.

Hemen solda birbirine sarılmış ve ellerini gururla kaldırmış yemin eden Horas'ların tam karşısında kılıçları tutan babalarını görünmektedir. Babanın hemen ardında ise acı ve üzüntü içinde üç kadın ve iki çocuk figürü yer almaktadır. Bu figürlerden biri Horas'ların kızkardeşi Camilla, bir diğeri Horas'lardan birinin eşi Sabine'dir. Torunlarına sarılmış koyu renkli kadın ise Horas'ların annesidir. Kadınların bu kadar üzgün tavırlar sergiliyor olmasının nedeni Camilla'nın Curiatius kardeşlerden biri ile nişanlı; Sabine'nin ise Curiatius'ların kızkardeşi olmasıdır. Dolayısı ile her iki kadın da eşleri ve kardeşlerinden en az birini kaybedeceklerini bilmenin kederi ile kendilerinden geçmiş haldedirler. Resmin sağ tarafındaki bu duygu yüklü feminen atmosfer resmin soluna geçildiğinde yerini katı ve duygusuz bir havaya bırakır. Yemin eden Horas'lar vatanları uğruna kişisel duygularını bir kenara bırakmışlardır. Resmin ortasında dengeleyici olan baba ise ne kederli ne de kardeşler kadar katıdır.

Eserdeki bu ayrım kendini arka plandaki üç kemer ile de gösterir. Bu üç kemer hikayenin üç ana bölümüne gönderme yapmakta ve figürleri birbirinden ayırmaktadır. İlk kısım 'yemin' yemin eden kardeşler ile; ikinci kısım 'savaş' elinde silahlarla baba figürü ile; üçüncü kısım 'savaş sonrasındaki keder' ise acılı kadınlar ile sembolize edilmiştir.

Eserdeki sembolik anlatımları inceleyecek olursak, öncelikle babanın elindeki kılıçlardan ikisinin kavisli, birinin düz olduğunu fark ederiz. Bu düz kılıç kardeşlerden yalnızca birinin dövüşten başarı ile çıkacacağını anlatmaktadır. Başarılı olup düşmanı yenecek olan kardeşin seyirciye en yakın olan olduğu düşünülmektedir. Çünkü bu kardeşin üzerindeki kırmızı ve gri renkler babanın giysileri ile uyumludur. Dolayısı ile güçlü ve ayakta kalan o olacaktır. Aksine diğer iki kardeşin giysileri zayıf ve duygusal olan kadınların üzerindeki mavi ve kahverengi tonlardadır.

Eserin bir önemli noktası da dönemin yeni akımı Yeni-Klasikçilik'in mihenk taşı olmasıdır. Konusunu Klasik dönem hikayelerinden alıp yeni bir üslup ile işlemeye dayanan bu akımın Fransa'daki önde gelen temsilcisi David olmuştur. David'in hemen hiç görünmeyen fırça hareketleri resimde inanılmaz bir gerçeklik sunar ve seyircinin tarafsız ve yorumsuz bir açıdan resme yaklaşmasını sağlar.

David'in resmi tamamladığı dönemde Fransız İhtilali kapıdadır. Dolayısı ile Fransa'da kilise ve kavimler yerine daha çok vatana eğilimli bir bağlılık oluşmaktadır. David'in eserinde de aile bağlarına rağmen baba oğullarını vatanları uğruna savaşmaya yüreklendirmekte ve oğulları da buna çekinmeden uymaktadırlar. Vatansever kaygıları vurgulayan eser David'in Fransız devrimcilerinin cesaret, onur ve sadakat gibi erdemlerine dikkat çekmesini sağlamış ve dönemin sembolü eserlerden biri olmuştur.

Konum: Louvre Müzesi "Musée du Louvre", Paris
Tarih: 1784
Dönem: 18. Yüzyıl
Akım: Yeni-Klasikçilik "Neo-Classicism"

Sanata Başla! / Start Art! Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Tema resimleri caracterdesign tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.
Published By Gooyaabi Templates